Day: May 5, 2016

Välj en fossilfri framtid

Elbilen har ett mycket stort övertag över andra bilar när det kommer till driftmässig kostnad och ur miljöperspektiv och den som köper en elbil kommer att ha en mycket lägre kostnad när det kommer till bilen. Dessutom försöker regeringen att på så många sätt som möjligt stötta elbilar. Detta gör att de som har en