Day: May 10, 2016

Hur långt kan man ta sig?

Elbilar finns precis som när det kommer till andra produkter i olika kvalitet, med olika prestanda samt med många olika funktioner. En elbil kan skilja sig väldigt mycket från en annan elbil och därför är det svårt att säga exakt hur lång en elbil kan ta sig. Det finns saker som påverkar, till exempel vilka