Day: May 11, 2016

Info om Hybridbil

Det finns flera olika typer av hybridbilar och de fungerar på olika satt, de kan antingen samverka med varandra eller driva bilen var för sig. Det beror på vilken bil du väljer. En del hybrider behöver laddas i uttag men de flesta hybridbilar laddas medan bilen kör vilket är en fördel. På så sätt kan